ธิดาดอนเจดีย์ ๒๕๕๖ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี

ธิดาดอนเจดีย์ ๒๕๕๖
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
ณ เวทีกลางหน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
(คืนวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

ธิดาดอนเจดีย์ ๒๕๕๖ น.ส.ภัทรีญา นามเจริญ (น้องอิ๋ว) หมายเลข ๒๑
รองชนะเลิศอันดับ ๑ น.ส.ชรัชดา พิทักษ์บุตร(น้องโบว์) หมายเลข ๖๒
รองชนะเลิศอันดับ ๒ น.ส.ฝนทิพย์ กลิ่นภักดี(น้องน้ำฝน) หมายเลข ๔๐
รางวัลชมเชย
น.ส.ภัทรภร เลี่ยมนาค(น้องอ้อย) หมายเลข ๓๗
น.ส.ภวิตา บุญทรัพย์(น้องฟ้าใส) หมายเลข ๕
น.ส.อรพรรณ หงษ์เวียงจันทร์(น้องแอม) หมายเลข ๒๗

ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณภา ศรีผสม(น้องฟ้า) หมายเลข ๑๗
ขวัญใจคนสุพรรณ น.ส.ฝนทิพย์ กลิ่นภักดี(น้องน้ำฝน) หมายเลข ๔๐
ชุดตะเบงมานงามตา น.ส.ภัทรีญา นามเจริญ (น้องอิ๋ว) หมายเลข ๒๑

Copyright © 2013 Thaimiss.com · All rights reserved · MOD Designed by C@nDyM@N
Powered by WordPress