44 สาวงาม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2013 Miss Universe Thailand 2013

รายชื่อ 44 สาวงาม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2013 Miss Universe Thailand 2013

หมายเลข 1 วันฟ้างาม ศรีอาวุธ (หนามเตย)
หมายเลข 2 ธนภรณ์ คชาผล (แพร)
หมายเลข 3 หทัยชนก สร้อยสังวาลย์ (บี)
หมายเลข 4 พัชริดา ภูมิเพชร (ปอย)
หมายเลข 5 รัตนาภรณ์ กลิ่นกุหลาบหิรัญ (มิ้ม)
หมายเลข 6 ศตพร ส่องแสงเจริญ (หวาน)
หมายเลข 7 ปรียานุช กิตติธนากร (เมย์)
หมายเลข 8 ณัฐพร ดำพลงาม (โดนัท)
หมายเลข 9 ลักษณ์ธนาพร ชมบุณ (พรีม)
หมายเลข 10 ชรัชดา พิทักษ์บุตร (โบว์)
หมายเลข 11 ชาลิตา แย้มวัณณังค์ (ลิต้า)
หมายเลข 12 รัตนาพร เยาวเลิศ (เนย)
หมายเลข 13 นาฎลัดดา ศรีทองคำ (อาย)
หมายเลข 14 วรรณภาลักษณ์ บุญสกุลเจริญ (เอมมี่)
หมายเลข 15 วันทนีย์ ฟักแก้ว (มินท์)
หมายเลข 16 อารดา เคนผาพงษ์ (เฟิร์น)
หมายเลข 17 ปรียานารถ ลายคราม (แพลน)
หมายเลข 18 ดาราวรรณ จันตะละ (เวียร์)
หมายเลข 19 พิชชาพร ชีวประภาวงศ์ (เฟิร์น)
หมายเลข 20 ธนิศา ปัญญาภู (ปาย)
หมายเลข 21 ยศชญา คงประดิษฐ์งาม (โกะ)
หมายเลข 22 กัญชรีย์ พัฒนา (เบส)
หมายเลข 23 สุทธิชา บรรจงดวง (กิ่ง)
หมายเลข 24 ศิรดา ทวีกิจรัตน์ (เชอรี่)
หมายเลข 25 สริตา ขันโท (แป้ง)
หมายเลข 26 ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ (พอลลี่)
หมายเลข 27 ชลธิชา เที่ยงธรรม (จีจี้)
หมายเลข 28 นคนันทินี วงศ์จิตร (นะคะ)
หมายเลข 29 ณภัสนันท์ สุขสวัสดิ์ (พริม)
หมายเลข 30 สุนิดพร ศรีสุวรรณ (เล็ก)
หมายเลข 31 ดวงรัตน์ สุขะปิณฑะ (แวน)
หมายเลข 32 คเนพร อินต๊ะมูล (นุ่ม)
หมายเลข 33 ปวีณา พวงผกา (ปุ้ย)
หมายเลข 34 ฌานัญญา ทองสอน (ลิ้นจี่)
หมายเลข 35 กันยารัตน์ วัจรินทร์ (แนน)
หมายเลข 36 พัชรินทร์ รมย์มาลี (พัชชี่)
หมายเลข 37 สกาววรรณ สิงหปรีชา (แพรวา)
หมายเลข 38 วันวิสา ประภาสิริวิชัยกุล (จำปา)
หมายเลข 39 ลพัฏร์ฐิดา คงกระพันธ์ (มิ้นท์)
หมายเลข 40 ชนัชดา แก้วประเสริฐ (อะริ่ง)
หมายเลข 41 กชมน สิงห์มานนท์ (อายส์)
หมายเลข 42 ภัทรินรดา บุญส่ง (แจง)
หมายเลข 43 ชญานิศ ภู่ระหงษ์ (ดรีม)
หมายเลข 44 อาทิตยา คุณนะลาภัทร (อาร์ม)

Copyright © 2013 Thaimiss.com · All rights reserved · MOD Designed by C@nDyM@N
Powered by WordPress