นางละเวงวัณฬา ๒๕๕๔ งานสุนทรภู่จังหวัดระยอง บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

นางละเวงวัณฬา ๒๕๕๔
งานสุนทรภู่จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๔
ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
(วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔)

นางละเวงวัณฬา ๒๕๕๔ น.ส.รัตนาภรณ์ กลิ่นกุหลาบหิรัญ หมายเลข ๑๑
รองชนะเลิศอันดับ ๑ น.ส.ศุทธินี สถิตธรรมดี หมายเลข ๕
รองชนะเลิศอันดับ ๒ น.ส.จุฑามาศ เวชเสรี หมายเลข ๓
รองชนะเลิศอันดับ ๓ น.ส.อาทิตนันท์ โรจน์ธรธนาพงศ์ หมายเลข ๘
รองชนะเลิศอันดับ ๔ น.ส.ไอลดา ภู่ระหงส์ หมายเลข ๒๙
ขวัญใจวัฒนธรรมไทย น.ส.ชวัลนิษฐรัตน์ เปี่ยมพงศ์สานต์ หมายเลข ๒๑
ขวัญใจสื่อมวลชน น.ส.จุฑามาศ เวชเสรี หมายเลข ๓

หมายเหตุ เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้การประกวดดำเนินต่อไปไม่ได้บนเวที ผู้จัดงานจึงย้ายสถานที่การประกวดเข้าไปตัดสินในอาคารอนุสรณ์สุนทรภู่ และยังมีผู้เข้าประกวดที่ไม่ได้แสดงความสามารถพิเศษอีกหลายคน คณะกรรมการจึงตัดคะแนนรอบแสดงความสามารถพิเศษออกเพื่อความเท่าเทียมกัน

Copyright © 2011 Thaimiss.com · All rights reserved · MOD Designed by C@nDyM@N
Powered by WordPress