หนูน้อยทัศนา ธิดาราชเทวี ๒๕๕๔(ระดับมัธยม) งานปิดทองหลวงพ่อโตวัดทัศนารุณสุนทริการาม(วัดตะพาน)

หนูน้อยทัศนา ธิดาราชเทวี ๒๕๕๔(ระดับมัธยม)
งานปิดทองหลวงพ่อโต วัดทัศนารุณสุนทริการาม(วัดตะพาน)
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ (คืนวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔)

 

หนูน้อยทัศนา ธิดาราชเทวี ๒๕๕๔(ระดับมัธยม) ผู้เข้าประกวดทั้งหมด ๑๑ คน
รางวัลชนะเลิศ น.ส.ชมภูนุช คำสมาน(น้องมิว) หมายเลข ๖
รองชนะเลิศอันดับ ๑ น.ส.อรชนก ทองอยู่(น้องแนน) หมายเลข ๑๐
รองชนะเลิศอันดับ ๒ น.ส.กรองทอง วาณิกบุตร(น้องตอง) หมายเลข ๔
รางวัลขวัญใจมหาชน น.ส.อรชนก ทองอยู่(น้องแนน) หมายเลข ๑๐

Copyright © 2011 Thaimiss.com · All rights reserved · MOD Designed by C@nDyM@N
Powered by WordPress