ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 50 คน Miss International Thailand 2016

Share This :

ขอแสดงความยินดี กับรายชื่อต่อไปนี้

คุณคือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบ 50 คน ในการประกวด Miss International Thailand 2016

รายชื่อผู้เข้ารอบ 50 คน

 • หมายเลข  1     นางสาววาทิตา เนื่องนิยม/ ยูนีฟ
 • หมายเลข  2    นางสาวพัชรนันท์ พัฒนานนท์/ ฝ้าย
 • หมายเลข  38  นางสาวนพรัตน์ แพทอง/ บี
 • หมายเลข  59  นางสาวชวัลญา ถนอมวงค์/ อ๋อมแอ๋ม
 • หมายเลข  60  นางสาวเมธาวี ไข่เกตุ/ เมย์
 • หมายเลข  72   นางสาวเพียงรวี ธรรมบวร/ เพียง
 • หมายเลข  76   นางสาวชนนิกานต์ รอดศรี/ เนย
 • หมายเลข  77   นางสาวเมย์ สมานทรัพย์/ เมด้า
 • หมายเลข  99   นางสาวชนัตรสินิ  อยู่ประพัฒน์/ เก๋
 • หมายเลข  115  นางสาวภัทรษร พหลยุทธกิจ/ ออย
 • หมายเลข  120 นางสาวปภัสสร ตั้งอุดมรัตนกุล/ ใบพัด
 • หมายเลข  123 นางสาวณัฎฐภัสสร สุขรัตน์/ แครอท
 • หมายเลข  129 นางสาวณัฎฐอัญ ชูแสง/ ใหม่
 • หมายเลข  135 นางสาวงณิชกานต์ ปานสอน/ บาหลี
 • หมายเลข  149 นางสาวนรีดาว อิศรภักดี/ ลูกไม้
 • หมายเลข  261 นางสาวอลิษา เจริญรัมย์/ ส้มโอ
 • หมายเลข  262 นางสาวแก้วภูวนาถ ศรีหามิตร/ หน่อย
 • หมายเลข  263 นางสาวสิริลักษณ์ ประทุมวัน/ แครอท
 • หมายเลข  269 นางสาวขวัญนคร ไชยวรรณ์/ มอร์นิ่ง
 • หมายเลข  274 นางสาวอังสุมา ธูปทอง/ บูม
 • หมายเลข  305 นางสาวกาญจนา หวลจิตติ์/ นุ้ย
 • หมายเลข  308 นางสาวอุรชาภัทร เดชาเบญจานนท์/ น่ารัก
 • หมายเลข  310 นางสาวสุนิดา วาจาสิทธิ์/ แป้ง
 • หมายเลข  312 นางสาวฟองพิกุล ทองลิ้ม/ สต๊อป
 • หมายเลข  317 นางสาวพิณรัตน์ มะวิญธร/ อุ้ม
 • หมายเลข  319 นางสาวพัสวี ขุนดี/ แป้ง
 • หมายเลข  325 นางสาวอมลวรรณ แปลกสาธร/ ออม
 • หมายเลข  329 นางสาวนรันด์จุฑา ปัญญาสุข/ แจมมี่
 • หมายเลข  330 นางสาวปาริชาติ บุญยืน/ ป.ปลา
 • หมายเลข  331  นางสาวภัททิยา พงศ์ไทย/ โบนัส
 • หมายเลข  333 นางสาววรศิถี คัมภิรานนท์/ ว่าน
 • หมายเลข  335 นางสาวกัญญาภัค อินทรักษา/ ฝน
 • หมายเลข  336 นางสาวอรอุมา วรศิริ/ เอมอร
 • หมายเลข  338 นางสาวมาลินี บุญอ่อน/ พลอย
 • หมายเลข  339 นางสาวกัณธิชา วิลเดียมส์/ เจลลี่
 • หมายเลข  340 นางสาวศรันย์ภัทร สุวรรณดวง/ จูน
 • หมายเลข  342 นางสาวกรชุมา เขียนวาด/ แยม
 • หมายเลข  343 นางสาวพิมพ์พิชชา ศรีสุจินต์เม/ เปิ้ล
 • หมายเลข  344 นางสาวปริยาพร สุขแสง/ หมิว
 • หมายเลข  345 นางสาวกวินทิตย์ ซีตตาร์/ มิเชล
 • หมายเลข  346 นางสาวกมนทรรศนี เหล่าบุตตรีปฐพี/ อ้อนแอ้น
 • หมายเลข  347 นางสาวปุณณภา ขันธรัตน์/ แป้ง
 • หมายเลข  348 นางสาวสมฤดี วรรณกลัด/ กอบัว
 • หมายเลข  350 นางสาวชญาน์นันท์ พุ่มพิบูลย์/ มะลิ
 • หมายเลข  352 นางสาวพิมพ์พิศา คณากรศิโรฒม์/ ชาลิ
 • หมายเลข  353 นางสาวเมธิตา ช่วยสถิตย์/ เมย์
 • หมายเลข  355 นางสาวกอบแก้ว ศรีรัดดา/ แก้ว
 • หมายเลข  356 นางสาววิมลศิริ อภิพรสกุล/ กิฟท์
 • หมายเลข  357  นางสาวพชรมน คงเลิศผล/ไลลา
 • หมายเลข  358 นางสาวจริยา ตรีสันติสุขกุล /นุ๊ก

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 50 คน จะต้องมารายงานตัวในวันที่ 15 มิถุนายน 2016 เวลา 8:00 น.   ณ ห้อง สราญรมย์ (บอลรูม) โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์คสิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย

 1. เดรสสั้นสวยงาม ไม่จำกัดแบบ
 2. ชุดว่ายน้ำทูพีซ ไม่จำกัดแบบ
 3. รองเท้าส้นสูงสีดำ ไม่จำกัดแบบและความสูง
 4. แต่งหน้าทำผมมาเองให้สวยงาม

เพื่อเข้าพบกรรมการในรอบคัดเลือก และผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้ารอบ 14 คนสุดท้าย การประกวด Miss International Thailand 2016 The Reality Showในวันเดียวกัน

Share This :