รับสมัคร MUT 1015 เชียงใหม่

Share This :

สาวๆที่เข้าสมัครประกวด Miss Universe Thailand 2015 ซึ่งเปิดรับสมัครที่ลานกิจกรรมห้างสรรพสินค้า MAYA จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 12.00-18.00 น. ซึ่งมีสาวๆที่สนใจมาสมัครทั้งสิ้นจำนวน 22 คนครับ

โดยเรียงหมายเลขรับสมัครต่อจากการรับสมัครที่ จังหวัดอุบลราชธานีครับ

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Share This :