สมัครการประกวด Miss International Thailand 2016

Share This :

ระเบียบการสมัครเข้าประกวด

Miss International Thailand 2016

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2559 

วัตถุประสงค์การจัดการประกวด

คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง Miss International Thailand 2016 และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด Miss International 2016 ในต่างประเทศ

วิธีการสมัคร

  1. Download ใบสมัครได้ที่ www.missinternational-thailand.com  หรือ   
  2. กรอกใบสมัครและประวัติส่วนตัวให้ครบถ้วน พร้อมเหตุผลที่อยากเข้าร่วมประกวด Miss International Thailand 2016
  3. ภาพถ่ายสีขนาดโปสการ์ดแบบครึ่งตัว1 รูป และเต็มตัว1 รูป หรือ Video แนะนำตัว
  4. ท่านสามารถส่งใบสมัครมายังกองประกวด Miss International Thailand ได้ 2 ช่องทาง

4.1 ยื่นใบสมัครทางอีเมล์ ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครไฟล์ PDF พร้อมรูปถ่ายประเภทไฟล์ภาพ .jpg มาที่อีเมล์ missinter2016@gmail.com

  • ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครมายังกองประกวดฯ โดยจ่าหน้าซองส่งถึง บริษัท ไทยมิส ออแกไนซ์ จำกัด 202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ทั้งนี้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข   02-6941993 #101

 

Download รายละเอียดการสมัครได้ที่นี่

 

 

Share This :